Hà Nội tính toán độ an toàn để tiếp tục xử lý nhà 8B Lê Trực

Hà Nội đang xem xét phương án xử lý giai đoạn hai tòa nhà 8B Lê Trực
Hà Nội đang xem xét phương án xử lý giai đoạn hai tòa nhà 8B Lê Trực
Hà Nội đang xem xét phương án xử lý giai đoạn hai tòa nhà 8B Lê Trực

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top