Hà Nội phạt 13 doanh nghiệp không tổ chức khám sức khỏe cho lái xe

Cảnh sát giao thông Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn của lái xe. Ảnh: GT
Cảnh sát giao thông Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn của lái xe. Ảnh: GT
Cảnh sát giao thông Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn của lái xe. Ảnh: GT
Lên top