CSGT TPHCM kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của tài xế: Quả đấm thép

Lực lượng CSGT, Cơ động và  hình sự trao đổi và thống nhất phương án kiểm tra, kiểm soát.
Lực lượng CSGT, Cơ động và hình sự trao đổi và thống nhất phương án kiểm tra, kiểm soát.
Lực lượng CSGT, Cơ động và hình sự trao đổi và thống nhất phương án kiểm tra, kiểm soát.
Lên top