Đạp đổ xe, đánh CSGT để "giải cứu" bạn nhậu bị kiểm tra nồng độ cồn

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
Lên top