BHXH Hải Phòng: Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19

BHXH TP.Hải Phòng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: BHXH TP.Hải Phòng
BHXH TP.Hải Phòng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: BHXH TP.Hải Phòng
BHXH TP.Hải Phòng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: BHXH TP.Hải Phòng
Lên top