Hà Nội nới lỏng dịch vụ: Khách lũ lượt tới, quản lý phải kiêm chạy bàn

Sau khi Hà Nội nới lỏng dịch vụ, anh Sơn - quản lý phải kiêm cả chạy bàn và phục vụ khách vì không thuê kịp nhân viên. Ảnh: Lương Hạnh.
Sau khi Hà Nội nới lỏng dịch vụ, anh Sơn - quản lý phải kiêm cả chạy bàn và phục vụ khách vì không thuê kịp nhân viên. Ảnh: Lương Hạnh.
Sau khi Hà Nội nới lỏng dịch vụ, anh Sơn - quản lý phải kiêm cả chạy bàn và phục vụ khách vì không thuê kịp nhân viên. Ảnh: Lương Hạnh.
Lên top