Hà Nội mù mịt, nơi nào ô nhiễm không khí đạt ngưỡng màu tím sáng nay?

Lên top