Hà Nội đặt tên 19 tuyến phố mới

HN đặt tên 19 đường phố mới.
HN đặt tên 19 đường phố mới.