Huyện Quốc Oai có chủ tịch HĐND mới

Ông Phùng Văn Dũng (thứ 2 từ trái qua) được bầu làm Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Phùng Văn Dũng (thứ 2 từ trái qua) được bầu làm Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Phùng Văn Dũng (thứ 2 từ trái qua) được bầu làm Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2016-2021.