Những tên phố Hà Nội phải “luận” chữ Hán mới hiểu nghĩa

Phố Liễu Giai - Hà Nội ngày nay (ảnh: ausreal.vn).
Phố Liễu Giai - Hà Nội ngày nay (ảnh: ausreal.vn).
Phố Liễu Giai - Hà Nội ngày nay (ảnh: ausreal.vn).
Lên top