Hà Nội công khai số điện thoại cán bộ chủ chốt ở khu vực tiếp dân

Hà Nội yêu cầu không phân công cán bộ vi phạm kỷ luật làm công tác tiếp dân.
Hà Nội yêu cầu không phân công cán bộ vi phạm kỷ luật làm công tác tiếp dân.
Hà Nội yêu cầu không phân công cán bộ vi phạm kỷ luật làm công tác tiếp dân.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top