Hà Nội chi hơn 700 tỷ đồng xây mới trụ sở Thành ủy

Hà Nội đang chuẩn bị xây mới trụ sở Thành ủy. (Ảnh: Dân Trí)
Hà Nội đang chuẩn bị xây mới trụ sở Thành ủy. (Ảnh: Dân Trí)
Hà Nội đang chuẩn bị xây mới trụ sở Thành ủy. (Ảnh: Dân Trí)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM