Hà Nội chi 7.779 tỉ đồng đầu tư xây dựng đường vành đai 1

Cần đầu tư xây dựng tiếp đoạn đường vành đai 1 từ Hoàng Cầu - Voi Phục nhằm phát huy hiệu quả toàn tuyến, đáp ứng nhu cầu và giải tỏa ùn tắc giao thông của khu trung tâm thành phố. Ảnh: TL
Cần đầu tư xây dựng tiếp đoạn đường vành đai 1 từ Hoàng Cầu - Voi Phục nhằm phát huy hiệu quả toàn tuyến, đáp ứng nhu cầu và giải tỏa ùn tắc giao thông của khu trung tâm thành phố. Ảnh: TL
Cần đầu tư xây dựng tiếp đoạn đường vành đai 1 từ Hoàng Cầu - Voi Phục nhằm phát huy hiệu quả toàn tuyến, đáp ứng nhu cầu và giải tỏa ùn tắc giao thông của khu trung tâm thành phố. Ảnh: TL