Hà Nội: Chánh văn phòng UBND quận Bắc Từ Liêm đột ngột qua đời

Ông Nguyễn Văn sỹ vừa qua đời.
Ông Nguyễn Văn sỹ vừa qua đời.
Ông Nguyễn Văn sỹ vừa qua đời.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top