Hà Nội: Cảnh sát phát hiện thêm chung cư vi phạm PCCC

Khối nhà N2 - Tòa nhà HH-02 thuộc dự án Khu chức năng đô thị Đại Mỗ.
Khối nhà N2 - Tòa nhà HH-02 thuộc dự án Khu chức năng đô thị Đại Mỗ.