Hà Nội: Biến hóa xe máy thành xe chữa cháy

Ý tưởng hô biến xe wave thành xe cứu hỏa được ứng dụng nhằm giải cứu con ngõ nhỏ khi có cháy. Ảnh: PLO.
Ý tưởng hô biến xe wave thành xe cứu hỏa được ứng dụng nhằm giải cứu con ngõ nhỏ khi có cháy. Ảnh: PLO.
Ý tưởng hô biến xe wave thành xe cứu hỏa được ứng dụng nhằm giải cứu con ngõ nhỏ khi có cháy. Ảnh: PLO.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM