Giếng nước đột ngột nóng 60 độ C, người hiếu kì kéo đến xem

Nước giếng sôi bất thường.
Nước giếng sôi bất thường.
Nước giếng sôi bất thường.