Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giếng nước đột ngột nóng 60 độ C, người hiếu kì kéo đến xem

Nước giếng sôi bất thường.
Nước giếng sôi bất thường.