Giải trình “nóng” của các lãnh đạo về xử lý rác thải tại Hà Nội

Phiên họp của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội ngày 12.9. Ảnh Viết Thành/HNM
Phiên họp của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội ngày 12.9. Ảnh Viết Thành/HNM