Giải tỏa dãy nhà kiên cố dưới gầm cầu cao tốc Hà Nội – Hải Phòng