Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giải tỏa dãy nhà kiên cố dưới gầm cầu cao tốc Hà Nội – Hải Phòng