Giải tán phòng giáo dục: Có "nhũng nhiễu" thì thay lãnh đạo chứ không loại bỏ

GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.
GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.
GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM