Phòng giáo dục đào tạo cấp quận/huyện đang có những nhiệm vụ gì?

Phòng giáo dục đào tạo thường xuyên tham gia tổ chức các hội thi giáo viên dạy giỏi. (Ảnh minh họa)
Phòng giáo dục đào tạo thường xuyên tham gia tổ chức các hội thi giáo viên dạy giỏi. (Ảnh minh họa)
Phòng giáo dục đào tạo thường xuyên tham gia tổ chức các hội thi giáo viên dạy giỏi. (Ảnh minh họa)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top