Giải cứu một người khuyết tật nghi bị mẹ ruột ngược đãi

Phước được đưa về Trung Tâm bảo trợ xã hội Vĩnh Long chăm sóc (ảnh: H.N)
Phước được đưa về Trung Tâm bảo trợ xã hội Vĩnh Long chăm sóc (ảnh: H.N)
Phước được đưa về Trung Tâm bảo trợ xã hội Vĩnh Long chăm sóc (ảnh: H.N)