Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giải cứu một người khuyết tật nghi bị mẹ ruột ngược đãi

Phước được đưa về Trung Tâm bảo trợ xã hội Vĩnh Long chăm sóc (ảnh: H.N)
Phước được đưa về Trung Tâm bảo trợ xã hội Vĩnh Long chăm sóc (ảnh: H.N)