Vụ cháu bé nghi bị cha ruột và mẹ kế bạo hành: Sau “đánh trống” là... “bỏ dùi”?

Trường Tiểu học Vĩnh Hòa Hiệp 1.
Trường Tiểu học Vĩnh Hòa Hiệp 1.
Trường Tiểu học Vĩnh Hòa Hiệp 1.