Giải bài toán biến đổi khí hậu trong bối cảnh mưa lũ, sạt lở đất

Sạt lở đất do mưa lũ tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: QH
Sạt lở đất do mưa lũ tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: QH
Sạt lở đất do mưa lũ tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: QH
Lên top