Gia Lai: Trung úy trả ví tiền cho người bệnh đánh rơi

Trung úy Núi (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo BV 211 trả lại ví cho bệnh nhân Chinh. Ảnh Đ.V
Trung úy Núi (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo BV 211 trả lại ví cho bệnh nhân Chinh. Ảnh Đ.V
Trung úy Núi (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo BV 211 trả lại ví cho bệnh nhân Chinh. Ảnh Đ.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM