Gia Lai: Hơn 80 nhà dân bị tốc mái

Gia Lai di dời dân khỏi vùng cô lập. Ảnh Đ.V
Gia Lai di dời dân khỏi vùng cô lập. Ảnh Đ.V