Gia Lai: Hơn 80 nhà dân bị tốc mái

Gia Lai di dời dân khỏi vùng cô lập. Ảnh Đ.V
Gia Lai di dời dân khỏi vùng cô lập. Ảnh Đ.V
Gia Lai di dời dân khỏi vùng cô lập. Ảnh Đ.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM