Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Gần trăm người đào đất cứu sống đôi vợ chồng bị vùi sâu 2m