Hà Nội: Sập mỏ đất trái phép, tài xế bị vùi lấp tử vong