EVN SPC đảm bảo cấp điện ổn định trong dịp lễ Quốc khánh

Nhân viên ngành điện sửa chửa các đường dây điện - Ảnh: Đ.Hoàng
Nhân viên ngành điện sửa chửa các đường dây điện - Ảnh: Đ.Hoàng