Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

EVN SPC đảm bảo cấp điện ổn định trong dịp lễ Quốc khánh

Nhân viên ngành điện sửa chửa các đường dây điện - Ảnh: Đ.Hoàng
Nhân viên ngành điện sửa chửa các đường dây điện - Ảnh: Đ.Hoàng