EVN Hà Nội: Không cắt điện trong dịp Quốc khánh 2.9

Tăng cường đường trục cấp điện cho các trạm trọng điểm. Anh Việt Cường
Tăng cường đường trục cấp điện cho các trạm trọng điểm. Anh Việt Cường