“Đừng bắt Sơn Trà "đẻ" ra tiền mà nhân dân Việt Nam phải bỏ tiền ra nuôi và giữ Sơn Trà”

Ông Trường Trọng Nghĩa, đại biểu Quốc hội TPHCM khẳng định, không nên bắt Sơn Trà đẻ ra tiền mà nhân dân phải bỏ tiền ra để nuôi và giữ Sơn Trà. Ảnh: Thuỳ Trang
Ông Trường Trọng Nghĩa, đại biểu Quốc hội TPHCM khẳng định, không nên bắt Sơn Trà đẻ ra tiền mà nhân dân phải bỏ tiền ra để nuôi và giữ Sơn Trà. Ảnh: Thuỳ Trang