Dự báo thời tiết 7.10: Ảnh hưởng không khí lạnh, miền Bắc có mưa to