Dự báo thời tiết 1.9: Xuất hiện cơn bão số 8 trên biển Đông

Vị trí và hướng đi của bão số 8. Ảnh: Theo TTDBKTTVTU
Vị trí và hướng đi của bão số 8. Ảnh: Theo TTDBKTTVTU
Vị trí và hướng đi của bão số 8. Ảnh: Theo TTDBKTTVTU

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM