Dự báo thời tiết 15.8: Bão số 4 áp sát đất liền, cảnh báo mưa lớn