Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dự án Ga Hà Nội: Phải xem xét chỉ tiêu đất dành cho giao thông

Ga Hà Nội. Ảnh: Infonet.
Ga Hà Nội. Ảnh: Infonet.