Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dự án cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn): Thống nhất phương án “cứu” nhà đầu tư