Động đất 4,1 độ richter tại Điện Biên, rung lắc nhà cửa

Bản đồ chấn tâm động đất
Bản đồ chấn tâm động đất