Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Đội quân tóc dài” huyền thoại ở Bến Tre được tuyên dương Anh hùng

Những người phụ nữ Bến Tre kiên cường, bất khuất.
Những người phụ nữ Bến Tre kiên cường, bất khuất.