Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông thứ 2 về tới Hà Nội

Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông thứ 2 trong tổng số 13 đoàn tàu đã về tới Hà Nội trong đêm 1/10
Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông thứ 2 trong tổng số 13 đoàn tàu đã về tới Hà Nội trong đêm 1/10
Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông thứ 2 trong tổng số 13 đoàn tàu đã về tới Hà Nội trong đêm 1/10

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top