Đoàn đại biểu Quốc hội Gia Lai phát hiện bất cập trong chất lượng con giống hỗ trợ cho dân

Đoàn ĐBQH Gia Lai phát hiện giống vật nuôi, cây trồng của các dự án giảm nghèo...chưa đảm bảo về chất lượng. Ảnh UBND tỉnh Gia Lai.
Đoàn ĐBQH Gia Lai phát hiện giống vật nuôi, cây trồng của các dự án giảm nghèo...chưa đảm bảo về chất lượng. Ảnh UBND tỉnh Gia Lai.
Đoàn ĐBQH Gia Lai phát hiện giống vật nuôi, cây trồng của các dự án giảm nghèo...chưa đảm bảo về chất lượng. Ảnh UBND tỉnh Gia Lai.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM