Đình chỉ 8 người liên quan vụ nhân viên điện lực bị phóng điện

Lên top