Đề xuất di dời ga Nha Trang theo hình thức BT: Thận trọng với tài sản công

Công ty TNHH Tập đoàn thương mại Tuấn Dung đề xuất BT ga Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh: Nhiệt Băng
Công ty TNHH Tập đoàn thương mại Tuấn Dung đề xuất BT ga Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh: Nhiệt Băng
Công ty TNHH Tập đoàn thương mại Tuấn Dung đề xuất BT ga Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top