Khánh Hòa: San lấp đất nông nghiệp, lấn kè sông tràn lan ở xã Vĩnh Thạnh

Nhiều vị trí đất nông nghiệp ở xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa bị san lấp. Ảnh: PV
Nhiều vị trí đất nông nghiệp ở xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa bị san lấp. Ảnh: PV
Nhiều vị trí đất nông nghiệp ở xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa bị san lấp. Ảnh: PV
Lên top