Đề thi THPT chuyên Ngoại ngữ lớp 10 “an toàn": Đạt điểm giỏi “dễ như trở bàn tay”