Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thi lớp 10 căng thẳng hơn thi đại học

Thí sinh Hà Nội thảo luận về đề thi Ngữ văn vào lớp 10 ngày 7.6. Ảnh: Hải Nguyễn
Thí sinh Hà Nội thảo luận về đề thi Ngữ văn vào lớp 10 ngày 7.6. Ảnh: Hải Nguyễn