Phá rừng liên tiếp tại Tây Nguyên:

Để mất rừng, nhưng chủ mưu không bị xử lý

Hàng nghìn ha rừng thông tại Đắk Nông bị đầu độc để lấy đất sản xuất. Ảnh: HL
Hàng nghìn ha rừng thông tại Đắk Nông bị đầu độc để lấy đất sản xuất. Ảnh: HL
Hàng nghìn ha rừng thông tại Đắk Nông bị đầu độc để lấy đất sản xuất. Ảnh: HL
Lên top