Khởi tố vụ phá rừng giáp ranh hai huyện ở Gia Lai

Nhiều cây gỗ quý bị đốn hạ ở khu vực rừng giáp ranh. Ảnh Đ.V
Nhiều cây gỗ quý bị đốn hạ ở khu vực rừng giáp ranh. Ảnh Đ.V
Nhiều cây gỗ quý bị đốn hạ ở khu vực rừng giáp ranh. Ảnh Đ.V
Lên top