QUẢNG NAM:

Tình trạng phá rừng phòng hộ vẫn không giảm

Hàng chục cây cổ thụ bị đốn hạ trong rừng phòng hộ Sông Tranh. Ảnh: T.C
Hàng chục cây cổ thụ bị đốn hạ trong rừng phòng hộ Sông Tranh. Ảnh: T.C
Hàng chục cây cổ thụ bị đốn hạ trong rừng phòng hộ Sông Tranh. Ảnh: T.C
Lên top