Dầu thải loang rộng, đậm đặc đầu nguồn nhà máy nước thô Sông Lam

Vết dầu loang rộng, đậm đặc tại vị trí đầu nguồn cấp nước thô của Công ty TNHH 1 thành viên cấp nước Sông Lam. Ảnh: HV
Vết dầu loang rộng, đậm đặc tại vị trí đầu nguồn cấp nước thô của Công ty TNHH 1 thành viên cấp nước Sông Lam. Ảnh: HV
Vết dầu loang rộng, đậm đặc tại vị trí đầu nguồn cấp nước thô của Công ty TNHH 1 thành viên cấp nước Sông Lam. Ảnh: HV
Lên top