Bác “thuyết âm mưu” về việc Cty cấp nước Nghệ An ngừng cấp nước

Mưa lũ, độ đục nước sông Lam tăng lên 25 lần. Ảnh: Q.Đại
Mưa lũ, độ đục nước sông Lam tăng lên 25 lần. Ảnh: Q.Đại
Mưa lũ, độ đục nước sông Lam tăng lên 25 lần. Ảnh: Q.Đại
Lên top